Rozmiar: 15909 bajtów

- 159 -

1358, 18 VIII, Wrocław (Wratislauia)

Sabbato ante festum bt. Barholomei Apostoli

Rajcy miasta Wrocławia (Wrat[islauiensis]) stwierdzają, że w ich obecności Ebirkardus Schebelhin i jego żona Jadwiga (Hedwigis) sprzedali Andrzejowi z Nadolic k. Wrocławia (Andreas de Nadlicz) i jego żonie Katarzynie (Katherina), a także ich prawowitym spadkobiercom 4 łany z przynależnościami we wsi Krichor w dystrykcie wrocławskim (Wratislauiensis). Sprzedający zrzekają się wszelkich prób odmiany umowy w części lub w całości. Wystawcy potwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Franczko de Somiueld rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merbotho de Hugwicz, Peczko Brambir, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Secsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn, 3A, XIa.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów