Rozmiar: 15909 bajtów

- 164 -

1358, 21 VIII, Avignon (Avinion, Francja)

XII Kal. Septembris

Papież Innocenty VI udziela pełnomocnictwa spowiednikowi Elżbiety (Elisabeth) wdowy po nieżyjącym już Janie de Nebula (Johannes) z diecezji wrocławskiej (Vratislaviensis) do pełnego odpuszczenia jej wszystkich grzechów w godzinę śmierci.

Regest: MVB, II, s. 327, nr 832; Bull. Pol., II. s. 145, nr 889.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz Bobowski



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów