Rozmiar: 15909 bajtów

- 166 -

1358, 25 VIII, Wrocław (Wrat[islauia])

in crastino bt. Bartholomei Apostoli

Rajcy miasta Wrocławia (Wrat[islauienses]) stwierdzają, że w ich obecności Eynko ze Złotoryi (Goltberk) mieszczanin wrocławski (Wratpslauiensis]) sprzedał Katarzynie Steinkelerynne (Katherina) mieszczce wrocławskiej (Wrat[islauiensis]) oraz jej spadkobiercom za 32 grzywny 4 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr i ich przyległości we wsi Blizonowice k. Wrocławia (Blyschcowicz) z prawem nabywców do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu w części lub całości oraz prawem odkupu z zachowaniem terminu 7 dni przed upływem drugiego terminu płatności. Wystawcy zatwierdzają tę transakcję.

Świadkowie: Franczko de Somirfeid (Franczco) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jescho de Smolcz), Merbotho de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk de Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Mekebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. XIVa.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów