Rozmiar: 15909 bajtów

- 168 -

1358, 29 VIII, Wrocław (Wratislauia)

indictio XI, IV Kal. Septembris

Konrad syn Teodoryka de Hallis (Conradus... Theodericus), kleryk diecezji magdeburskiej (Magdeburgensis) i notariusz publiczny, na prośbę Piotra (Petrus) z zakonu Dominikanów, prowincjała prowincji polskiej (Polonia), transumuje dokument Henryka VI księcia śląskiego z 26 III 1314 r. (por. R. z. schl. Gesch., nr 3391) dla klasztoru Dominikanek Św. Katarzyny we Wrocławiu w sprawie nadania folwarku (allodium) Smorcz.

Świadkowie: Henryk z Kątów Wrocławskich k. Wrocławia (Henricus de Kanth), Henryk Czornethin mieszczanin wrocławski (Henricus ... Wratislauiensis), Andrzej ze Strzelina (Andreas de Strelin) i Jan de Kuthelin kleryk diecezji merseburskiej (Merseburgensis), notariusz publiczny.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 58, nr 52.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów