Rozmiar: 15909 bajtów

- 169 -

1358, l IX, Wrocław (Wratislauia)

in die b. Egidii abbatis

Konrad I książę Śląska, pan Oleśnicy i Koźla (Conradus ... dux Slezie dominus Olsnensis et Cosslnensis) stwierdza, że w jego obecności Paweł z Psiego Pola k. Wrocławia (Paulus de Hundisfelt) sprzedał za 12 grzywien Wilhelmowi opatowi klasztoru Św. Wincentego we Wrocławiu (Wylhelmus ... circa Wratislauiam) 40 prętów gruntu położonego nad rzeką Widawą (Vidauia) wraz ze wszystkimi przynależnościami i prawem alienacji. Książę zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Poppo de Hugauicz, Tammo de Hayn - rycerze, Borsco Bechir, Szymon z Godziszowa k. Oławy (Symon de Rorow), Heyczo Spalicz. Datum per manus Jana Remudi (Johannes) notariusza książęcego, qui presencia a nobis habuit in commisso.

Pieczęć wystawcy.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 259.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów