Rozmiar: 15909 bajtów

- 171 -

1358, 1 IX, Avignon (Auinione, Francja)

Kal. Septembris

Papież Innocenty VI udziela pełnomocnictwa spowiednikowi Mikołaja zwanego Pfutyr (Nicolaus dictus Pfutyr) i Elżbiety (Elisabeth) żony jego z diecezji wrocławskiej (Vratislaviensis) do pełnego odpuszczenia im wszystkich grzechów w godzinę ¶mierci.

Regest: MVB, II, s. 328, nr 835; Bull. Pol., II, s. 145, nr 891.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na ¦l±sku" - Regesty ¦l±skie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów