Rozmiar: 15909 bajtów

- 172 -

1358, 4 IX, Brzeg (Brega)

fer. tercia ante festum Natiuitatis Marie Virginis Gloriose

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... dux Slezie ... Legnicz ... Brege) stwierdza, że w jego obecności Ulryk z Ziębic (Vlricus de Munsterberg) i Hanko Godini (Hanco) sprzedali za 60 grzywien Hankowi niegdyś sołtysowi w Czeladzi k. Góry (Hanco de Czebczicz) i jego spadkobiercom dobra i dochody z prawem alienacji, a mianowicie Ulryk z Ziębic sprzedał czynsz roczny w wysokości 7 wiardunków i 2 skojców z 6 1/2 łanów oczynszowanych i 2 ogrodów we wsi Godzinowice k. Oławy (Goswinsdorf), Hanko Godini zaś l łan gruntu i 4 pręty gruntu pod uprawę oraz 1 grzywnę czynszu z 1 łana czynszowego z dochodami z sołectwa i z obciążeniem z tytułu służby konnej w wysokości 5 wiardunków. Książę zatwierdził tę transakcję.

Świadkowie: Hanko Jezer (Hanco), Bernard de Schildow (Berhardus), Peczko de Lorencindorf (Peczco), Henryk de Lorencindorf (Hin[ri]cus), Teodoryk de Redirn (Theod[ericus]), Henryk z Żar (H[i]nri[cus] de Sar) i Jan (Johannes) notariusz książęcy.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, k. 82.
Regest: AP Wrocław, Repertorium, Rep. 68, nr 33, s. 9172; Z. f. G. Schl., VI, s. 13.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów