Rozmiar: 15909 bajtów

- 174 -

1358, 5 IX, Wrocław (Wratislauia)

fer. IV post Egidy

Rajcy miasta Wrocławia (Wrat[islauienses]) z pełnomocnictwa starosty wrocławskiego, z ramienia Karola IV cesarza i króla Czech (Karolus ... Boemiae) stwierdzają, że w ich obecności Andirko Radak przekazał swojej żonie Annie (Anna) 5-łanowy folwark w Mrozowie k. Środy Śl. (Nypperin) tytułem oprawy wdowiej (racione dotis), z prawem alienacji. Anna uczyniła prawnym opiekunem swej oprawy brata Jana z Rościsławic (Johannes de Rymberg). Wystawcy potwierdzili dokonane czynności prawne.

Świadkowie: Franczko de Sommirfeld rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jestho de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Merboto de Hugwicz, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glog[ouia]), Jan de Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanclerz ziemi wrocławskiej.


Kopia: łac., A P Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, k. 20.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów