Rozmiar: 15909 bajtów

- 175 -

1358, 6 IX, Wrocław (Wratislauia)

fer.qu[in]ta post Egidii

Rajcy m. Wrocławia (Wratislauienses) z polecenia starosty, z ramienia Karola IV króla Czech (Karolus ... rex Boemie) stwierdzają, że w ich obecności Elżbieta (Elizabeth) wdowa po Henryku z Samborza k. Środy Śl. (H[i]nr[i]cus de Czambordorf) za zgodą swoich dzieci: Tamona (Tammo), Jana (Johannes), Jadwigi (Hedwigis) i Gertrudy (Gurdradis) sprzedała Henrykowi de Smebricz (H[i]nr[ic]us) wszystkie dobra wraz z przyległościami położone we wsi Samborz (Czambordorf) w dożywotnie posiadanie. Natomiast po śmierci nabywcy dobra te miały przypaść z prawem alienacji synom jego braci: Janowi (Johannes) i Henrykowi (H[i]nr[i]cus), tj. Henrykowi synowi Andirka (Andirko) i Janowi synowi Peczolda (Peczold), oraz ich spadkobiercom. Wystawca zatwierdza tę sprzedaż.

Świadkowie: Franczko de Somirfelt (Franczco) rycerz, Merbotho de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sehsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, k. 19v-20.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów