Rozmiar: 15909 bajtów

- 176 -

1358, 7 IX Brzeg (Brega)

in vigilia nativitatis Marie Virginis gloriose

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Ludwicus... Slezie... Lignicz... Bryge) poleca sędziemu dworu i ławnikom prowincjonalnym dystryktu oławskiego (Olauiensis), aby sprawy Idsika (Ydsik Cursantka) i jego brata Bursika (Bursik) oraz dzieci nieżyjącego już ich brata Wroczka (Vroczko) odsyłali do sądu prawa polskiego określanego nazwą "Czowda", ponieważ wykazali, że mają dobra w tym dystrykcie na prawie polskim.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. l A, k. 46.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 13.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów