Rozmiar: 15909 bajtów

- 177 -

1358, 7 IX, Brzeg (Brega)

in vigilia nativitatis beate Marie Virginis

Ludwik I książę Śląska, pan Legnicy i Brzegu (Ludwicus ... Slezie ... Legnicz ... Brege) zobowiązuje się spłacić w ciągu roku licząc od św. Michała 20 grzywien długu Annie (Anna) córce nieżyjącego już Berolda (Beroldus Czelmonis) oraz jej rodzeństwu i na jej ręce Szenkowi z Kruszyny k. Brzegu (Schenko de Schonaw), Mikołajowi (Nicolaus Zelmonis) i Pakoszowi de Strymen (Pakosch).

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, k. 46; tamże, sygn. B 89,1, k. 6 r.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 13.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów