Rozmiar: 15909 bajtów

- 182 -

1358, 15 IX

an dem achtin tage noch unser vrewin tage als sy geborn wart

Agnieszka księżna Śląska, pani Legnicy, Brzegu i Lubina (Agnes ... Sleziin ...czu Lignicz, czum Brige, czu Lubin), żona Ludwika I księcia Śląska, pana Brzegu i Legnicy (Ludwig), stwierdza, że jej małżonek nadał jej w dożywotnie posiadanie połowę ziem i miast Brzeg (Brig) i Oława (Olaw), a kuratorami tego nadania ustanowił Konrada I księcia Śląska i pana Oleśnicy (Conrad ... czu Olsin) i brata księżnej Henryka V Żelaznego księcia Śląska i pana Głogowa (Heynrich... czu Glogow). Nadanie miast i ziem straciłoby ważność w wypadku ponownego zamążpójścia księżnej, wówczas bowiem korzystaliby z niego jej synowie, książęta Henryk (Heynrich) i jego brat Wacław (Wenczlaw).

Świadkowie: Ulryk von Wangintyn (Wilrich), Henryk syn Teodoryka von Rechinberg (Dytherus ... Heynrich), Teodoryk von Rechinberg (Dytherich), Bernard Liske (Bernhart), Teodoryk von Redirn (Dytherich), Hanke Reczicz i Jan (Johan) pisarz książęcy.


Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 71.
Regest: Lehns u. Besitzurk., I, s. 336, nr 35.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów