Rozmiar: 15909 bajtów

- 184 -

1358, 16 IX Brzeg (Brega)

dominica ante festum s. Mathei Apostoli et Ewangeliste

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy stwierdza, że w jego obecności rycerz Mikołaj Czambor (Nycolaus) ustanowił opiekunem swych dziedziców na zamku (castrum) w Kotowicach k. Wrocławia (Kathawicz) i w innych dobrach rycerza Wierzbiętę (Wirzebantha), starostę Królestwa Polskiego (Regnum Poloniae). Wszystkie te dobra położone są w obrębie władzy księcia legnicko-brzeskiego. Książę zatwierdza to postanowienie.

Świadkowie: Ulryk von Wangintin (Wilricus) rycerz, Vythro ze Smogorzewa k. Namysłowa (Smogoraw), Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenko de Schonaw), Henryk de Rechinberg (Hin[ricus]), Teodoryk de Redim (Theodericus), Gunczelinus de Wederaw i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, k 46-47.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 14; 43, s. 340.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów