Rozmiar: 15909 bajtów

- 185 -

1358, 18 IX, Karlstein (Carlsteyn, CSR)

XIV Kal. Octobris

Piotr de Cunczendorff (Petrus) notariusz publiczny stwierdza, że w jego obecności Piotr prepozyt opolski i oficjał wrocławski (Petrus ... Opoliensis ... et Wratislaviensis), Mikołaj de Panwitz (Nicolaus) kustosz i Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom), kanonicy wrocławscy (Wratislavienses), w imieniu własnym i całej kapituły wrocławskiej zeznali w sprawie dokumentu pieczętnego (littera sigillata) Karola IV cesarza i króla Czech (Carolus Quartus ... Romanorum Imperator et Boemie rex) dla Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus ... Wratislaviensis) i kapituły zezwalającego na sprzedaż przez nich grodu (zamku, castrum) Milicz (Militz) księciu Konradowi I oleśnickiemu (Conradus ... Olsniczensis), w którym ów książę i jego następcy zostali zobowiązani w razie potrzeby do otwarcia tego grodu dla cesarza bez żadnych przeszkód, a jednocześnie do posłuszeństwa wobec niego oraz jego następców.

Druk: Siles. rer. script., II, s. 148, nr 183.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów