Rozmiar: 15909 bajtów

- 194 -

1358, 22 IX, Brzeg (Brega)

die b. Mauricii

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus... Slezie... Bregensis et Legniczensis) na prośbę Hanka Wynnera (Hanko Wynner) mieszczanina brzeskiego (Bregensis) potwierdza nabycie przez niego 2 grzywien rocznego czynszu pobieranego z dóbr Peczka de Myelnaw (Peczko) we wsi Pępice k. Brzegu (Pampicz). Posiadanie tego czynszu przez Hanka Wynnera stwierdza dokument nieżyjącej już matki księcia, księżnej brzeskiej Katarzyny (Katherina ... Bregensis), która nadała go Hankowi z prawem alienacji.

Świadkowie: Mikołaj Czambor (Nicolaus), Ulryk de Wangintin (Wilricus) - rycerze, Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk de Rechinberg (H[i]nr[icus]), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Hanko de Mlecz oraz Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. l A, s. 52.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów