Rozmiar: 15909 bajtów

- 198 -

1358, 26 IX, Wrocław (Wratislavia)

quarta fer. proxima ante diem b. Michaelis archangeli

Konrad I książę Śląska, pan Oleśnicy wraz ze swym synem Konradem II księciem Śląska i panem Oleśnicy (Conradus... dux Slezie dominus Olsniczensis et Conradus filius noster ... dux Slesie) oświadczają, że kupili od Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus episcopus Wratislaviensis) i całej kapituły kościoła wrocławskiego zamek Milicz z miastem Milicz (Mylicz), z cłem i następującymi wsiami: Wierzchowice (Wirzchowicze), Maczcowicze, Skoroszów (Scoreschow), Razów, Parvum Slauschowicze (niem. Kasowe), Maius Slauoschowicze, Milkowicze, Lagewniki, Milogoslawicze inaczej Kystice, Czatkowicze, Nesulowicze, Wambnicze, Swantoschino, Mylpslawicze, Gogolowicze, Driuale inaczej Wstyschowicze, Zacrzewo, Żmigród (Smigrod), Ostrowicze, Charbcze, Ostrowithe, Chanslicze, Crziczanowicze, Chosczischowicze, Crzizanowicze i Piscorzewo, spośród których dwie ostatnie wsie rycerz Tammo zwany de Hayn miał posiadać przez 12 lat, posiadał je już 5 lat i ma posiadać dalsze 7 lat. Cena tych nabytków wynosiła 1500 grzywien. Z transakcji sprzedaży wyłączono wsie Borzęcin (Borzenczino), Canczlerzewicz, Ceschima i Liskowo oraz inne wsie prepozytury wrocławskiej, a także inne dobra biskupa i kościoła wrocławskiego.

Świadkowie: Konrad (Conradus) opat klasztoru NMP we Wrocławiu, Tammo de Hayn rycerz, Fryczko z Grodźca k. Namysłowa (Grodys), Szymon de Rorow (Symonus), Piotr zwany Uorczag (Petrus), Syghardus Pylcz - poddani księcia (fideles nostri), Piotr zwany Czarny (Petrus dictus Swarcze), Piotr Bavari (Petrus), Jan Dominici (Johannes), Dominik zwany Keyde Dominik (Dominicus) - mieszczanie wrocławscy (Wratislavienses).


Druk: Lehns u. Besitzurk., II, s. 31-33, nr 32.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów