Rozmiar: 15909 bajtów

- 199 -

1358, 26 IX, Wrocław (Wratislauia)

quarta fer. proxima ante diem s. Michaelis Archangeli

Konrad I książę Śląska i pan Oleśnicy (Conradus ... Zlesie ... Olsniczensis) wraz ze swym synem Konradem II księciem Śląska i panem Oleśnicy (Conradus ... Zlesie ... Olsniczensis) przyrzeka Karolowi IV cesarzowi i królowi Czech (Karolus... Romanorum Imperator et Boemie rex) udostępniać mu bez żadnych trudności nabyty przez niego od Przecława biskupa wrocławskiego (Preczlaus... Wratislaviensis) zamek Milicz (Milicz).

Świadkowie: Konrad (Conradus) opat klasztoru NMP we Wrocławiu, Tomasz de Hayn (Thomas), Friczko z Grodźca k. Namysłowa (Grodys), Szymon de Rorow (Simon), Piotr Uorczag (Petrus), Sighardus Pylcz - poddani księcia (fideles nostri), Piotr Swarcz (Petrus), Peczko Bavaris, Hanko Dominici (Hanco) i Dominik zwany Keyd Dominick (Dominicus) - mieszczanie wrocławscy (Wratislavienses).


Druk: Siles. rer. script., I, s. 838, nr 57.
Ekscerpt RBM, VII, 8.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów