Rozmiar: 15909 bajtów

- 200 -

1358, 26 IX, Wrocław (Wratislauia)

fer. IV proxima ante diem b. Michaelis Archangeli

Przecław biskup wrocławski (Preczlaus ... Wratislauiensis) i cała kapituła wrocławska w obliczu trudności spowodowanych długami, na których spłacenie nie starczało już naczyń i sprzętu ruchomego, pogłębionym kupnem za 3000 grzywien zamku Frideberg z przyległymi wsiami i dochodami położonego na terenie ziemi nyskiej (Nissensis), sprzedaje Konradowi I księciu Śląska i panu Oleśnicy (Conradus... Zlezie... Olsniczensis) gród Milicz (Milicz), który nie był przydatny, a wymagał wielkich nakładów na utrzymanie i obronę. Gród został sprzedany wraz z dochodami z prawa patronatu nad kościołem milickim (Miliczensis wraz z cłem, które dotąd należało do biskupa, wyjąwszy cło z co 9 i 10 tygodnia, które należy się plebanowi milickiemu, oraz z następującymi wsiami: Wierzchowiec (Wirschowicz), Wambinez, Swantoschno, Skoroszów (Scoroschaw), Razow, Parvum Slavoschowitze, Majus Slavoschowize, Milkovitze, Lagewinki, Milogoschowictze albo inaczej Kosticze, Czatkowice, Nesalovice, Wambnice, Swantoschino, Miloslavice, Gogolovice, Drimale albo Wstischowicze, Zaczow, Koland, Żmigród (Smigrod), Ostrowicze, Charbcze, Ostrowicha, Chanolicze, Crzischanowicze, Czuschischowicze, Piscorchow. Dwie ostatnie wsie winny należeć były do rycerza Thammo de Hayn, który miał je posiadać przez 12 lat, przy czym 29 sierpnia minęło już 5 lat jak je posiada, a zatem ma je posiadać jeszcze przez 7 lat. Z kontraktu sprzedaży wyłączone zostały dziesięciny z wszystkich wymienionych wyżej wsi, które należne były biskupowi, oraz wsie kapitulne Borzęcin (Borzanczino), Czanzierowitz, Ceschin, Liscouo i inne należące do prepozytury kościoła wrocławskiego, a także pozostałe wsie, które od dawna należały do biskupa i kapituły. Suma sprzedaży wynosiła 1500 grzywien, z której nabywcy wypłacili już sprzedającym połowę.

Świadkowie: Mikołaj de Panwitz (Nicolaus) kustosz, Piotr z Gostynia k. Poznania (Petrus de Gostina), Wawrzyniec Hartlieb (Laurentius), Jan z Lubeki (Johannes de Lubek, Niemcy), Szymon z Legnicy (Simon de Legnitz), Otto z Brna (Bruna), Piotr z Bytomia (Petrus de Bythom), Beldon z Prószkowa k. Opola (Pruskow), Sambor z Pogorzeli k. Brzegu (Czamborius de Pogrella), Jakub Augustini (Jacobus), Mikołaj z Ząbkowic Śl. (Nicolaus de Frankinsteyn), Jan Brunonis (Johannes), Jan z Prusic (Johannes de Prusnitz) - kanonicy wrocławscy oraz Jan Conoplath (Johannes) notariusz kapituły wrocławskiej (Wratislaviensis), qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac, AP Wrocław, Rep. 33, sygn. 1A, s. 144-147.
Druk: Siles. rer. script., III, s. 146, nr 182.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów