Rozmiar: 15909 bajtów

- 202 -

1358, 29 IX, Wrocław (Wrat[islauia])

III Kal. Octobris

Piotr syn nieżyjącego już Mikołaja de Cunczindorf (Petrus quondam Nicolai), kleryk wrocławski (Wratisla[viensis]) i notariusz publiczny, na prośbę Mikołaja z Ujazdu (Nicolaus de Wyasd) wikariusza i altarzysty kościoła Św. Krzyża w Opolu (Opol), w obecności Mikołaja Frantzkonis (Nicolaus) i Piotra (Petrus) prepozyta i oficjała wrocławskiego (Wratislaviensis) sporządza transumpt dokumentu Bolesława II księcia opolskiego (Boleslaus... Opoliensis) z 31 VIII, 1336 r. (por. R.z. schl. Gesch. nr 5695) w sprawie uposażenia jednego z ołtarzy w kościele kolegiackim w Opolu (Opol), który w całości mu przedłożył.

Świadkowie: Konrad de Wlok (Conradus) kanonik kolegiaty Św. Krzyża we Wrocławiu, Mikołaj ze Środy Śl. (Nicolaus de Nouo foro), Staśko zwany Czebulka (Staschko) wikariusz kościoła katedralnego wrocławskiego (Wratislaviensis).


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 107, nr 18. Regest: tamże, Rep. 135, dz. B, nr 78, nr 18.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów