Rozmiar: 15909 bajtów

- 203 -

1358,29 IX

an s. Michils Tage

Pecze Obelecker oświadcza, że sprzedał za 5 grzywien opatce i całemu konwentowi Benedyktynek pod wezwaniem Panny Marii w Strzegomiu (Stregon) 1/2 grzywny rocznego czynszu ze wsi Jaroszów k. Strzegomia (Jerschlaw) z prawem odkupu tego czynszu.

Świadkowie: Cunat Czoltiz i Bachenaw.

Pieczęć wystawcy i świadka.


Oryg.: niem., AP Wrocław, Rep. 123, nr 40.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów