Rozmiar: 15909 bajtów

- 204 -

1358, 30 IX, Kłodzko (Glatz)

an dem nehistin suntage nach s. Michelstag des Erzengils

Starosta kłodzki i ławnicy tego miasta sankcjonują podział dóbr dokonany między braćmi Ottonem Schulerem (Ott Schuler) i Ottonem Schramem (Ott Schram) von Gluboz (Glaubitz) położonych we wsiach Suellynsteyne, Międzylesiu k. Bystrzycy Kł. (Mittilwald), Aldin Ebirhartsdorf i Długopolu Zdrój k. Bystrzycy Kł. (Langnaw dem obirstin). Podział ich dóbr w Międzylesiu dotyczył miasta, dworu, cła, huty szkła, warsztatu kowalskiego, folwarku Heyne, przyległych wzgórz i łąk oraz wsi Szklarnia k. Bystrzycy Kł. (Glasendorf). Natomiast w Suellynsteyne obejmował grunta z łąkami, wodami, wzgórzami i innymi przynależnościami.

Świadkowie: Otto Wolf (Ott) i Otakir bracia von Gluboz, Gunter von der Stercz (Günther), Weys z Czartkowic k. Złotoryi (Knoblauchsdorf), Hannus i Ruppert bracia von Gluboz.


Regest: AP Wrocław, Rep. 132c, nr 23; CDS, XX, s. 52, nr 123.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów