Rozmiar: 15909 bajtów

- 205 -

1358, 29 IX, Strzelin (Strelyn)

in die s. Remigii

Bolko II książę Śląska, pan Ziębic (Bolko... Slesie... in Monsterberg) i Agnieszka księżna i pani Strzelina (Angnes... domina in Streli[tz]) stwierdzają, że Peszko z Dobrogoszczy k. Strzelina (Peschco de Dobregost siue de Bregorsdorff) oraz jego małżonka sprzedali Konradowi (Conradus) opatowi i konwentowi Kanoników Regularnych na Piasku we Wrocławiu (in Arena ... Wrat[islauia]) 4 grzywny czynszu rocznego z folwarków (allodia) w Dobrogoszczy k. Strzelina i w Cobilnaw k. Strzelina (Strelin) za sumę 40 grzywien. Czynsz ten w części ma pochodzić z dóbr stanowiących dotalicium żony Peczka i pod karą ekskomuniki kościelnej ma być płacony nabywcom w dwóch ratach rocznych.

Świadkowie: Konrad (Conradus de Czymen) rycerz, Apeczko (Apeczko de Hayn), Franczko Bolczen, Brunczelinus de Wawkwschs, Stefan (Stephanus de Czanstotin), Konrad (Conradus de Solcz) - poddani księcia (fidelis nostri), i Mikołaj (Nicolaus de Ponekow) notariusz [książęcy].


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135 D 18, s. 26-27.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów