Rozmiar: 15909 bajtów

- 206 -

1358, l X, Brzeg (Brega)

in die s. Remigii

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Legniczensis, Bregensis, Lubbinensis) stwierdza, że na prośbę Konrada Vlok (Conr[adus]) i jego żony Ofki (Ofka), którzy okazali odpowiedni dokument Katarzyny księżnej brzeskiej, matki wystawcy (Katherina... Bregensis), zatwierdza im posiadanie na prawie lennym 2 łanów uprawnych w Michałowicach k. Brzegu (Michilwicz), nabytych od Andrzeja (Andreas) syna nieżyjącego Henryka (Hin[ricus]), sędziego dworu w Michałowicach, z prawem alienacji.

Świadkowie: Ulryk von Wangintyn (Wilricus) rycerz, Henryk de Rechinberg, Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Gunczlinus de Wedrow, Teodoryk de Redim (Theodricus), Henryk z Żar (Hinricus de Sar), Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 58.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów