Rozmiar: 15909 bajtów

- 207 -

1358, 1 X, Brzeg (Brega)

die s. Remigii

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Legniczensis, Bregensis et Lubbinensis) stwierdza, że w jego obecności Fryderyk de Sulcz (Fredricus) sprzedał Ulrykowi de Siffridisdorff (Vlricus) i jego spadkobiercom 3 łany uprawne, ogród i parcelę pod dom mieszkalny we wsi Gaj k. Strzelina (Gayo, Getys) wraz z wszystkimi przyległościami, z wolnym wypasem owiec, prawem alienacji, na warunkach prawa lennego.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Ydsic Curzantka, Henryk de Rechinberg (Henricus), Szymon z Godziszowa k. Oławy (Symon de Rorow), Teodoryk de Redim (Theodericus), Hanko de Mleksch (Hanco) i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in commissa.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 59-60, tamże, sygn. B 89,1, s. 17.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów