Rozmiar: 15909 bajtów

- 212 -

1358, 4 X, Brzeg (Brega)

die b. Franczisci confessoris

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Zlesie ... Legniczensis, Bregensis et Lubbinensis) stwierdza, że w jego obecności Beatrycze (Beatrix) wdowa po Mikołaju Dumwelt (Nicolaus) oraz jej synowie Jan (Johannes) i Konrad (Conradus) zwani de Durninvelt przyrzekają swoje gwarancje wobec Grzegorza z Chomiąży k. Środy Śl. (Gregorius de Kumeyze) odnośnie do czynszu 8 grzywien, które sprzedali mu z 9 1/4 łanów we wsi Godzikowice k. Oławy (Rosinhayn), każdy ze sprzedających po 1/3 z wymienionych łanów, ponieważ byli ich współwłaścicielami.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 59.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów