Rozmiar: 15909 bajtów

- 215 -

1358, 5 X, Wrocław (Wratislavia)

fer. sexta post Francisci

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavienses) stwierdzają, że Peczko Gyskusche (Peczco) i jego żona Agnieszka (Agnes) za zgodą swoich dzieci sprzedali za 32 grzywny Mikołajowi de Kemberg (Kewmberg) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislaviensis) 4 grzywny rocznego czynszu wraz z innymi dochodami z 3 1/2 łanowego folwarku w Partynicach k. Wrocławia (Pathenicz). Czynsz ten był przeznaczony dla Klary (Clara) córki nabywcy oraz jej osieroconych dzieci, których ojcem był Jan de Sarauia (Johannes). Czynsz ten został sprzedany z prawem odkupu po upływie 6 lat, z zachowaniem 7-dniowego terminu przed upływem płatności drugiej raty rocznej. Kupujący zaś mieli prawo do zastawu dóbr w wypadku niepłacenia jego w całości lub części w określonych transakcją terminach. Wystawcy zatwierdzili tę transakcję.

Świadkowie: Henczko z Bledzowa k. Wrocławia (Henczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merbote de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Mekebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XIVa.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów