Rozmiar: 15909 bajtów

- 216 -

1358, 6 X

Karol IV cesarz (Karl) powiadamia burmistrza, radę i m. Zgorzelec (Gorliz), że pozwolił kupcom używać drogi z Żytawy przez Zgorzelec (von der Sitaw gen Gorliz) i ze Zgorzelca m.in. do Marchii Brandenburskiej. Kto jedzie tą drogą, będzie pod opieką cesarską, a kto używa innej, musi to czynić na własną odpowiedzialność.

Ekscerpt: RBM, VII, fasc. 1, s. 22, nr 19.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów