Rozmiar: 15909 bajtów

- 217 -

1358, 8 X, Wrocław (Wratislavia)

secunda fer. post Francisci

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavienses) stwierdzają, że Herman zwany Frydel (Hermanus) nadał swej żonie Maruszy (Marusscha) folwark Kegil położony w pobliżu Sołtysowic k. Wrocławia z prawem alienacji oraz wszystkimi przynależnościami, prawami i dochodami.

Świadkowie: Franczko de Somirfeld (Franczco) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Mekebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).

Fragment pieczęci rady miasta Wrocławia.


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 67, nr 375.
Kopia: łac., tamże, Rep. 16, sygn. 3A, XIII, s. 14.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów