Rozmiar: 15909 bajtów

- 219 -

1358, 8 X, Wrocław (Wratislauia)

fer. secunda post Francisci

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavienses) stwierdzają, że Katarzyna (Katherina) wdowa po nieżyjącym Mikołaju Rathenow (Nicolaus) sprzedała Hermanowi Frydlowi (Hermannus Frydel) i jego spadkobiercom posiadany tytułem oprawy wdowiej folwark (allodium) zwany Kegil, graniczący z Sołtysowicami k. Wrocławia, z prawem alienacji. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Franczko de Somirfeld (Franczco) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merbote de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Mekebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac, AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XIII, s. 14.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów