Rozmiar: 15909 bajtów

- 221 -

1358, 8 X, Wrocław (Wrat[islauia])

fer. tercia proxima post diem bt. Marcii confessoris

Rajcy m. Wrocławia stwierdzają, że w ich obecności Jan (Johannes) i Stefan (Stefko) bracia z Jarząbkowic k. Środy Śl. (Ersebcowicz) sprzedali Agnieszce zwanej Stobey Stoberynne (Agatha dicta Stobey, Stoberynne), mieszczce średzkiej (Nouiforensis), 5 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Miękini k. Środy Śl. (Nymkyn) z przyległościami, z zastrzeżeniem, iż po śmierci Agaty czynsz ten ma powrócić na własność sprzedających oraz z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu w części lub całości.

Świadkowie: Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczin[horn]) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merbothe de Hugewicz, Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sexbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XXI, s. 23.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów