Rozmiar: 15909 bajtów

- 223 -

1358, 10 X, Wrocław (Wratislauia)

fer. quarta post Francisci

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności bracia Piotr Bauarus (Petrus), Hanko Budessin (Hanco), Hanko Dominicas (Hanco) i Mikołaj (Nicolaus), mieszczanie wrocławscy (Wratislavienses), sprzedali Bartłomiejowi sołtysowi w Węgrach k. Strzelina (Bartholomeus ... Wangir) i jego spadkobiercom 6 grzywien rocznego czynszu z dóbr we wsi Bliż k. Wrocławia (Blyscowicz) i 2 grzywny rocznego czynszu ze wsi Krajków k. Wrocławia (Craycow) wraz z prawem alienacji i prawem do zastawu dóbr w razie jego niepłacenia w całości lub części w określonych terminach. Wystawcy zatwierdzają tę transakcję.

Świadkowie: Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczin[horn]) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merbothe de Hugwicz, Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sexbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, rep. 16, sygn. 3A, XXI. s. XX.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów