Rozmiar: 15909 bajtów

- 225 -

1358, 10 X, Wrocław (Wratislavia)

fer. quarta post Francisci

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavienses) stwierdzają, że w ich obecności Bartłomiej (Bartholomeus) sołtys wsi Węgry k. Strzelina (Wangir) wraz ze swą żoną Katarzyną (Katherina) sprzedali braciom Piotrowi Bauarusowi (Petrus Bauarus), Hankowi Budessin (Hanco), Hankowi Dominikowi (Hanco Dominicus), Maciejowi (Mathias) i Mikołajowi Dominikowi (Nicolaus Dominicus) mieszczanom wrocławskim (Wratislavienses) 8 grzywien rocznego czynszu ze wsi Sleschow w dystrykcie wrocławskim wraz z prawem alienacji. Wystawcy zatwierdzają tę transakcję.

Świadkowie: Heynczko z Bledzowa k. Wrocławia (Swarczin[horn]) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschko de Smolcz), Merbothe de Hugewicz, Peczko Brambyr, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Hemlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Seksbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XXIX, s. 31.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 28a.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów