Rozmiar: 15909 bajtów

- 227 -

1358, 12 X, Wrocław (Wratislauia)

fer. VI. post Francisci

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności Grzegorz de Sabor (Gregorius) sprzedał Mikołajowi Gotkonis (Nicolaus) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis) 6 grzywien rocznego czynszu z dóbr we wsiach Łowęcice k. Wrocławia (Lobunticz), Sabor i Gąsiorów k. Wrocławia (Ganserow) z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczenia go w części lub całości i prawem alienacji. Wystawcy zatwierdzają tę transakcję.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XXVIII, s. 30.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów