Rozmiar: 15909 bajtów

- 228 -

1358, 13 X (actum et datum ante Caminata domus habitationis nostre)

III Id. Octobris

Piotr prepozyt opolski i oficjał (Petrus ... Opolien[sis]) stwierdza, że w jego obecności Jan (Johannes Conoplath) syndyk i prokurator opata i konwentu Kanoników Regularnych na Piasku we Wrocławiu (in Arena ... Wratislauia) z jednej strony, a Peszko zwany z Dobrogoszczy (Peschco dictus de Dobirgost siue de Bregorsdorf) właściciel folwarków (allodia) w Dobrogoszczy i w Cobilnaw k. Strzelina (Dobirgost), Cobilnaw ... Strelinensis) z drugiej, zeznali, że na mocy dokumentu Bolka II księcia Śląska i pana Ziębic (Bolko ... Slesie ... Monsterbergensis) oraz jego żony Agnieszki księżny strzelińskiej (Angnetae ... Strelensis) ów Peszko i jego następcy będą płacić opatowi i klasztorowi Kanoników Regularnych lub jego syndykowi roczny czynsz w wysokości 4 grzywien pod karą ekskomuniki i kar pieniężnych, które będzie nakładał prepozyt opolski oraz jego następcy.

Świadkowie: Piotr scholastyk lubuski (Petrus ... Lubuczensis), Mikołaj Hesleri (Nicolaus), Piotr de Cunczendorff (Petrus), Konrad de Plaw (Conradus) kleryk i notariusz publiczny, Szymon de Falkenberg (Symon) i Mikołaj de Warmuch (Nicolaus).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 135 D, 18, s. 28-29.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów