Rozmiar: 15909 bajtów

- 232 -

1358, 17 X, Wrocław (Wratislavia)

fer. quarta post Hedwigis

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislavienses) stwierdzają, że Anna (Anna) wdowa po Sybku ze Smolca Małego k. Wrocławia (Sybco de Paruo Smolcz) nadała Mikołajowi de Obirhone (Nicolaus) z prawem alienacji swoje dobra w Mokronosie (Makeraw) k. Wrocławia należące do posiadłości w Smolcu Małym i posiadane przez nią z tytułu jej wiana. Wystawcy potwierdzili to nadanie.

Świadkowie: Henczko z Bledzowa k. Wrocławia (Henczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merbote de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XV, nr 84.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów