Rozmiar: 15909 bajtów

- 234 -

1358, 20 X, Wrocław (Wratislauia)

in vigilia undecim millium virginum

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności Jan Kobirshain (Johannes) i jego żona Elżbieta (Elyzabeth) sprzedali braciom Apeczce (Apeczco) i Peczkonowi de Schal (Peczco) 1/2 łana gruntu pod uprawę w Juszczynie k. Środy Śl. (Lamperti villa) wraz z przyległościami i prawem alienacji. Wystawcy zatwierdzili tę sprzedaż.

Świadkowie: Henczko z Bledzowa k. Wrocławia (Henczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merbote de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes), Henryk de Slancz (Hinricus) oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn, 3A, XVI, s. 18a.
Regest: tamże, sygn, C 24,2, s. 530.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów