Rozmiar: 15909 bajtów

- 236 -

1358, 23 X, Brzeg (Brega)

fer. tercia ante diem b. Symonis et Jude apostolorum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus... Slezie... Bregensis ... Legniczensis ... Lubbinensis) na prośbę braci Szymona (Symon) i Franczka (Franczko) synów nieżyjącego już Mikołaja Qwos (Nicolaus) potwierdza legalne posiadanie następujących dóbr i dochodów zakupionych przez nich od różnych osób, tj. folwarku (allodium) Meroczin nabytego od Jana (Johannes) i Franczka (Franczko) braci de Syfridisdorf, 9 grzywien czynszu rocznego z prawem patronatu kościoła w Piskorzewie k. Oławy (Antiqua Piskyaw, Piskiraw) zakupionego od Aniczka Qwos (Aniczko), wreszcie 10 grzywien rocznego czynszu w Siedlcach k. Oławy (Sedlicz) od Henryka Sagadil (Hinricus). Legalność posiadania tych dóbr i dochodów potwierdzają posiadane przez nich dokumenty nieżyjącej już Katarzyny księżnej brzeskiej (Katherina ... Bregensis), matki księcia Ludwika. Wystawca zatwierdził posiadanie ww. dóbr z prawem alienacji.

Świadkowie: Ulryk de Wangintin (Wilhricus) rycerz, Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk de Rechinberg (Heinricus), Henryk Sagadil (Hinricus), Wojciech z Jędrzychowic k. Oławy (Veoychzethonus de Hokorechtin), Peczo Hunczonis i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 54; tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 12b.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów