Rozmiar: 15909 bajtów

- 238 -

1358, 23 X, Brzeg (Brega)

fer. tercia ante diem b. Symonis et Jude Apostolorum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie ...Bregensis ...Legniczensis ...Lubbinensis) stwierdza, że w jego obecności Nicicsch brat Maczka z Laskowic Oławskich (Maczko de Sloskowicz) wraz z żoną Katarzyną (Katherina) sprzedali Hankowi Winkelmanowi (Hanko Winkilmann) i jego spadkobiercom 1 grzywnę rocznego czynszu z ich folwarku (allodium) w Laskowicach Oławskich (Soloskowicz) k. Oławy z prawem alienacji. Wystawca zatwierdził tę transakcję.

Świadkowie: Ulryk de Wangintin (Wilricua) rycerz, Fryderyk de Sulcz (Fredricus), Henryk de Rechinberg (Hinricus), Hanko Jezir (Hanco), Henryk (Hinricus) i Konrad (Conradus) de Borsnicz, Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit et commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 55; tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 13.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz Bobowski



Zamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów