Rozmiar: 15909 bajtów

- 239 -

1358, 23 X, Wrocław (Wratislauia)

fer. tercia ante Symonis et Jude Apostolorum

Rajcy wrocławscy (Wratislauienses) stwierdzają, że bracia Jan (Johannes) i Paweł (Paulus) zwani Bergen sprzedają Katarzynie (Katherma) oraz jej synowi Janowi Fryse (Johannes) mieszczaninowi wrocławskiemu (Wratislauiensis) i ich spadkobiercom 5 grzywien rocznego czynszu z ich dóbr we wsi Jaśkowice Legnickie k. Legnicy (Jeskindorf) z prawem do zastawu dóbr w wypadku niepłacenia czynszu w części lub całości w odpowiednim terminie. Wystawcy zatwierdzają tę transakcję.

Świadkowie: Franczko de Somirfeld (Franczco) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merbothe de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Hinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Mekebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislauiensis).


Kopia: łac, AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XII, s. 13.
Regest: tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. C 24,1, s. 393.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów