Rozmiar: 15909 bajtów

- 242 -

1358, 23 X, Brzeg (Brega)

fer. tercia ante festum Symonis et Jude b. Apostolorum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Legniczensis et Bregensis) poświadcza, że w jego obecności Fryderyk de Sulcz (Fredricus) sprzedał Tammonowi z Paszowic k. Jawora (Tammo de Poschwicz) i jego spadkobiercom 4 grzywny rocznego czynszu z 9 1/4 łanów oczynszowanych w swoich dobrach we wsi Gaj k. Oławy (Gayo) za sumę 37 grzywien, z prawem do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania czynszu. Dochód ten został sprzedany dożywotnio Tammonowi z zastrzeżeniem, iż jeśli nie pozostawi on następców, to połowę czynszu, tj. 2 grzywny, miała pobierać Elżbieta (Elizabeth) siostra Tammona, wdowa po Heynku de Langnow (Heynco), oraz jej spadkobiercy, natomiast pozostałe 2 grzywny miały stać się własnością dzieci Mikołaja z Paszowic (Nicolaus de Poschwicz) brata Tammona, tj. Doroty (Dorothea) żony Macieja de Meznow (Mathias) i Osanny (Osanna) jeszcze niezamężnej. Książę potwierdził tę transakcję.

Świadkowie: Mikołaj Zcambor (Nicolaus), Jarokschius z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Ulryk de Wangintyn (Wilricus) rycerze, Myrzanus z Pogorzeli k. Brzegu (Pogrella), Szymon zwany Rorow (Symon), Ydsico Curzantka i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 56; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 14.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 15.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów