Rozmiar: 15909 bajtów

- 243 -

1358, po 23 X

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie ... Legnicz, Brige et Lubbin) oświadcza, że w jego obecności Fryderyk de Sulcz (Fredricus) sprzedał za 32 grzywny Tammonowi z Paszowic k. Jawora (Tammo de Poschwicz) i jego siostrze Elżbiecie (Elizabeth) wdowie po Heynku de Langnow (Heynco) a także dzieciom nieżyjącego już Mikołaja z Paszowic (Nicolaus de Poschwicz) brata Tammona, a mianowicie Dorocie (Dorotha) i Osanie (Osanna), oraz ich spadkobiercom 4 grzywny rocznego czynszu z 9 1/4 łanów oczynszowanych we wsi Gaj k. Oławy (Gayo), tak jak to stwierdza wcześniejszy dokument Ludwika I księcia Śląska, pana Brzegu i Legnicy z 23 X, 1358 r. (por. nr 242), z prawem odkupu w ciągu 6 lat za cenę sprzedaży.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1 A, s. 56 n.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów