Rozmiar: 15909 bajtów

- 245 -

1358, 28 X, Wrocław (Wratislavia)

in die s. Symonis et Jude

Peczko de Gebecz potwierdza, że w jego obecności Małgorzata (Margaretha) żona Apeczka de Wederow (Apeczko) sprzedała za 120 grzywien Piotrowi Bauarusowi (Petrus Bauarus), Hankowi Budessin (Hanco), Hankowi Dominikowi (Hanco Dominicus), Maciejowi (Mathias) i Mikołajowi Dominikowi (Nicolaus Dominicus) braciom i mieszczanom wrocławskim 12 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr we wsi Brzoza k. Wrocławia (Bresicz), a zwłaszcza z sołectwa i karczmy w tej wsi, z prawem alienacji oraz prawem do zastawu dóbr w razie niepłacenia czynszu w terminie. Wystawca zatwierdził tę transakcję.

Świadkowie: Heinczko z Bledzowa k. Wrocławia (Heinczco de Swarczinhorn) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jesco de Smolcz), Merbote de Hugelwicz, Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechbechir (Johannes), Henryk Slancz (Hinricus) oraz Dythmarus kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego (Wratislaviensis).


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, s. XXVII.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów