Rozmiar: 15909 bajtów

- 251 -

1358, 2 XI, Brzeg (Brega)

in crastino omnium sanctorum

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie... Lignicz, Brega) oświadcza, że zaciągnięty niegdyś dług przez jego ojca Bolesława III księcia Śląska i pana Brzegu (Boleslaus) u Tylka zwanego Czuck mieszczanina wrocławskiego (Wratizlauiensis) na sumę 30 grzywien będzie on spłacać od 1 V 1359 r., w którym to dniu zwróci 11 grzywien, a pozostałe 19 grzywien w ciągu roku, licząc od tego dnia. Książę zobowiązał się, że ów dług pokryje z dochodów uiszczanych przez sołtysów oraz chłopów z następujących wsi: Czeska Wieś k. Brzegu (Bongischdorf), Janików k. Oławy (Jonkowicz, Jenckwicz), Styannwicz, Schwawicz, Stobrawa k. Brzegu (Stobrow), Mąkoszyce k. Brzegu (Mancoschicz, Mangschicz). Jednocześnie książę określił terminy i sumy przeznaczone na pokrycie długu z poszczególnych miejscowości. Obliczenia tych środków dokonał Jan (Johannes) notariusz książęcy, który spisał ten dokument.

Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 53.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów