Rozmiar: 15909 bajtów

- 252 -

1358, 5 XI, Avignon (Auinion, Francja)

die quinta mensis Nouembris

Piotr z Bolonii (Petrus de Boloneuia, Włochy) stwierdza, że papież Innocenty VI (Innocentius) przyznał, iż w związku z apelacją Mikołaja de Schellindorf (Nicolaus) kanonika wrocławskiego w kwestii jego sporu z Piotrem Wraczko (Petrus) niegdyś proboszczem na wrocławskim Ołbinie (Olbin) o prebendę w kościele wrocławskim (Wratislauiensis) obowiązuje wyrok ogłoszony w tej sprawie przez jego audytora Wilhelma (Guillelmus).

Oryg.: łac., AA Wrocław, sygn. HH 18.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów