Rozmiar: 15909 bajtów

- 256 -

1358, 7 XI, Brzeg

crastino Leonardi confessoris

Rada miasta Brzegu na prośbę Hermana starszego cechu kramarzy i całego cechu zatwierdziła następujący wilkierz: kto wystawia towar w czasie trwania targu przed kramem, zostaje wykluczony z cechu na 1 rok, a przy powtórnym przyjęciu będzie zobowiązany wnieść 6 funtów płynnego wosku.

Regest: CDS, IX, s. 25, nr 157.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów