Rozmiar: 15909 bajtów

- 260 -

1358,11 XI,

in s. Mertins tag

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwig... Slezie... Liegniczen und Brygen) oświadcza wobec Michała z Opawy (Michil von Troppaw), że spłaci on dług zaciągnięty u ojca Michała Jana z Opawy (Hannus von Troppau), Hannusa (Hannus), Salomona (Salomon) oraz Franczka Hartph (Franczko) i ich dzieci, który zaciągnął ojciec wystawcy Bolesław III książę brzesko-legnicki (Bunczlaw) pod zastaw miasta Oławy z okręgiem (Olow), poczynając od 1 V następnego roku przez najbliższe 2 lata. Poręczycielami księcia byli Fryderyk von Sulcz (Friderich) i Henryk von Rechinberg (Heynrich), a stronę wierzycieli reprezentowali Konrad von Falkinhayn (Cunrad) i Helwik z Sołtysowic k. Wrocławia (Helwig von Melnsdorf).

Kopia: niem., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 48; tamże. Akta m. Wrocławia, sygn. B 89,1, s. 7.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów