Rozmiar: 15909 bajtów

- 262 -

1358, 12 XI, Brzeg (Brega)

fer. secunda post diem b. Martini episcopi

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie, Bregensis ... Legniczensis et Lubbinensis) potwierdza dokument nieżyjącej już Katarzyny księżnej brzeskiej (Katherina ... Bregensis), swojej matki, który poświadcza kupno niegdyś przez Mikołaja wikariusza opolskiego (Nicolaus ... Opol, Opul), jego matkę Gertrudę (Gerdruda) i siostrę Małgorzatę (Margaretha) 3 grzywien czynszu rocznego z 8 łanów oczynszowanych we wsi Gułów k. Oławy (Gawlow, Gaulow) od braci Peczka Yngrani (Peczo, Peczczo), Ulryka (Ulricus), Mikołaja (Nicolaus) i Mojka (Moyco, Moyko) zwanych de Lorencindorf.

Świadkowie: Szenko z Kruszyny k. Brzegu (Schenco de Schonow), Ydsico Curzantka, Teodoryk de Redirn (Theodericus), Tammo Poschwicz, Gunczlo de Wedrow, Niczo Poduschonis i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 58.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów