Rozmiar: 15909 bajtów

- 264 -

1358, 12 XI, Lubin (Lubbin)

in crastino b. Martini episcopi

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ... Slezie... Bregensis et Lubinensis) za zgodą Jana (Johannes) kapelana książęcego i rektora kaplicy zamkowej w Lubinie (Lubin) przeznacza 6 1/4 grzywny rocznego czynszu na uposażenie ołtarza ku czci św. Jerzego, św. Wacława, 10 tysięcy męczenników, Anny i Doroty w ww. kaplicy, który miał być pobierany z 2 łanów oczynszowanych we wsi Wierczyń k. Legnicy (Wirczen) w wysokości 2 1/4 grzywien, z 3 jatek w Lubinie (Lubin), z których jedna jest położona przed wałem legnickim, w wysokości 3 grzywien, wreszcie z sadu leżącego poza murami miasta w wysokości 1 grzywny.

Świadkowie: Henryk de Rechinberg (Henricus), Peczo ze Lwówka Śl. (Lemberg) sędzia dworu w Lubinie (Lubin), Teodoryk de Rodirn (Theodericus), Hanko de Mleksch (Hanko), Henryk z Żar (Henricus de Sari), Niczko Pakusch (Niczo) i Jan z Nassau (Johannes de Nassow, Niemcy) kapelan i notariusz książęcy "qui presencia habuit in commisso".


Oryg.: łac., AP Wrocław, Rep. 3, nr 766.
Regest: Z. f. G. Schl., VI, s. 16.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów