Rozmiar: 15909 bajtów

- 267 -

1358, 13 XI, Brzeg (Brega)

die b. Briccii

Ludwik I książę Śląska, pan Brzegu i Legnicy (Ludwicus ...Slesie ... Legniczensis, Bregensis et Lubbinensis) oświadcza, że w jego obecności Paweł z Pyszczyny k. Środy Śl. (Paulus de Piczschin) sprzedał Poczkowi zwanemu Rothin (Poczco) mieszczaninowi brzeskiemu (Bregensis) i jego spadkobiercom za 40 grzywien 4 grzywny rocznego czynszu ze swych dóbr w Zielęcicach k. Brzegu (Grunyngyn) z prawem nabywcy do zastawu dóbr w wypadku nieuiszczania owego czynszu, z prawem alienacji i prawem odkupu. Wystawca zatwierdza tę transakcję.

Świadkowie: Ulryk de Wangintyn (Wilricus) rycerz, Fryderyk de Sulcz (Fredericus), Szenko z Witowic k. Oławy (Schenco de Wichowicz), Henryk de Rechinberg (Henricus), Teodoryk de Redirn (Theodericus), Hanko de Mleksch (Hanco) i Jan (Johannes) notariusz książęcy, qui presencia habuit in commisso.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 21, sygn. 1A, s. 64; tamże, Akta m. Wrocławia, sygn. B. 89,1, s. 16.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów