Rozmiar: 15909 bajtów

- 268 -

1358, 13 XI, Wrocław (Wratislauia)

fer. tercia post festum b. Martini

Rajcy miasta Wrocławia (Wratislauienses) stwierdzają, że w ich obecności Hanko z Zimnika k. Jawora (Hanco de Kaldinhus) sprzedał wdowom Katarzynie Steinkelrinne (Katherina) i Klarze z Osiny Wielkiej k. Ząbkowic Śl. (Clara de Nosen) siostrom i mieszczkom wrocławskim (Wratislavienses) 5 grzywien rocznego czynszu ze swych dóbr w Zimniku k. Jawora (Kaldinhus) wraz z prawem alienacji.

Świadkowie: Franczko de Somirfeld (Franczco) rycerz, Jeszko ze Smolca k. Wrocławia (Jeschco de Smolcz), Merbote de Hugewicz, Peczko Brambir (Peczco), Hanko z Krakowa (Hanco de Cracouia), Henlinus z Głogowa (Glogouia), Jan Sechsbechir (Johannes) i Henryk Slancz (Heinricus) - wasale, oraz Dythmarus de Meckebach kanonik i kanclerz księstwa wrocławskiego.


Kopia: łac., AP Wrocław, Rep. 16, sygn. 3A, XXXV, s. 37.


Uniwersytet Wrocławski - Resortowy Program Badań Podstawowych RPIII 36 - "Przeobrażenia społeczne i narodowe na Śląsku" - Regesty Śląskie t. IV - 1358 - 1359 - Opracowali: Janina Gilewska-Dubis i Kazimierz BobowskiZamknij dokument


Rozmiar: 16572 bajtów